ДепартаментРоманистика и германистика

Ръководител на департамент

 

Гл. ас. д-р Даниела Меса

Гл. ас. д-р Даниела Меса

 

Гл. ас. д-р Даниела Меса ръководи департамент „Романистика и германистика“ от 2014 година.
 

Завършва магистратура в СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Испанска филология“. През 2012 г. защитава докторска дисертация на тема Agresión y compasión en la novela picaresca del siglo de oro: análisis léxico-semántico (Агресия и състрадание в пикаресковия роман от Златния век: лексикално-семантичен анализ).

 

Работи в Нов български университет от 2005 г. Преподава в общообразователните курсове по испански език, както и в курсовете към бакалавърските и майнър програмите „Испанистика (Испански език, култура и литература)”: „Симултанен превод“, „Консекутивен превод“, „Испански културен калейдоскоп“, „Испания – традиции и народопсихология“, „Испания и Новият свят – митология, традиции, народопсихология“, „Делова кореспонденция“, „Бизнес испански“ и др.

 

Научните ѝ интереси са в областта на историята на испанския език, социолингвистиката и чуждоезиковото обучение.

 

От 2009 г. е секретар на Изпитен център ДЕЛЕ към НБУ и работи усилено за неговото популяризиране и утвърждаване. Тя е сертифициран оценител за изпити ДЕЛЕ А1 – В2 на Институт „Сервантес“ и участва в редица курсове за квалификация на преподавателите по испански както в България (Институт „Сервантес“ и Културен отдел към посолството на Кралство Испания в България), така и в чужбина (Университет на Сантяго де Компостела, Испания; Институт „Сервантес“, Словения).

 

През 2009 година е гост–преподавател по програма „Еразъм“ в Университета на Ла Риоха, Испания.
Д-р Даниела Меса участва с публикации в научните издания на ЦЧЕ, на департамент „Чужди езици и литератури”, на департамент „Романистика и Германистика” към НБУ, в научни и юбилейни сборници на НБУ и СУ „Св. Климент Охридски”, както и в редица конференции на национално ниво с домакини Нов български университет, СУ „Св. Климент Охридски”, Великотърновски университет.

 

Лектор е към Културния отдел на посолството на Кралство Испания в обучителните семинари за учители по испански език.

 

Д-р Даниела Меса е автор на учебни материали, публикувани в специализирани сайтове за преподаватели по испански език.

 

Член е на AISO (Международна асоциация „Златен век“) на испанистите – изследователи на Златния век на испанската култура и литература.

 

 

За контакт:

корпус 2, офис 221

тел.: 02/8110 351; в. 22212

e-mail: daleksandrova@nbu.bg